Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Danismendiler dönemi
 
DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ Malazgirt savaşından sonra Anadolu’nun kapıları Türkler’e açılmış, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın komutanlarından Danişmend Gazi'de Anadolunun fethinde görev almıştır. Melikşah Danişmend Gazi’yi Sivas dolaylarına göndererek alacağı yerleri kendisine vereceğini vadetmiştir. Gazi Ahmet Danişmend, Sivas ve yöresini alarak Anadolu’da ilk Türk Danişmendiye hükümetini kurmuştur. 1080 yılında da Sivas’ı hükümet merkezi yapmıştır. Gazi Ahmet Danişmend Türklerin Salur Boyundandır. Harizm’den gelmiştir. Danişmend Gazi Anadolu Selçuklu Sultanı I.Kılıçarslan’la birlikte Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmış, bu savaşlarda büyük yararlılıklar göstermiştir. Emir Ahmet Danişmend Bizanslılarla çarpışa çarpışa Sivas, Tokat, Amasya, Niksar ve Çorum’u almıştır. Malatya’dan Kastamonu’ya kadar geniş bir imparatorluk kuran Danişmend Gazi Samsun dolaylarında savaşırken okla vurularak öldürülmüştür. Cenazesi Niksar’a getirilerek, burada defnolunmuştur. Danişmend Gazi’nin ölümünden sonra kardeşlerini gizlice öldürdüğü söylenen ve Danişmend Gazi’nin dokuz oğlundan biri olan Melik Gazi beyliğin başına geçmiştir. Melik Gazi de Haçlılarla ve Selçuklularla birçok başarılı savaşlar yapmıştır. Danişmend hükümdarlarından Ebülmuzaffer (mahlası nizameddin olan) Sultan Mesut’un damadı Yağıbasan’ın da mezarı Niksar’dadır.(2) Danişmendiye Hükümetinin Anadolu’da Türklerin yerleşmelerinde ve Türkleşmelerinde büyük etkisi olmuştur. İlk Danişmend Emirlerinin paralarında yalnız Rumca yazılıdır. Yağıbasan’dan sonraki hükümdarlar bazen Arapça, bazen de Arapça-Rumca yazılı sikkeler bastırmışlardır. Reşadiye’nin İskefsür yöresinde Danişmend adıyla bir köy vardır. Ayrıca bu bölgede Yağsıyan adında bir köy daha vardır ki Yağıbasan adıyla ilgili olsa gerekir. Yine bu yörede “Melikçayır’ı” adıyla Kızılcaören köyünün bir güzlesi bulunduğuna göre önceleri Reşadiye taraflarının da Danişmend hükümetinin elinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Halen Mesudiye Kazası’nın Zile Köyü civarında Yağıbasan adında bir köy daha vardır. Reşadiye sınırları içersinde Şeyh Yakup Türbesiyle birlikte, Tozanlı’da Hubuyar; İskefsür yöresinde Nebişeyh, İbrahimşeyh, Hasanşeyh köyleri adlarını Danişmendlilerle gelip bu yörelerde vefat eden kumandanlardan almıştır.
 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06