Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Osmanlilar donemi
 

OSMANLILAR DÖNEMİ
Fatih Sultan Mehmet Sinop’u aldıktan sonra Pontus Krallığının merkezi olan Trabzon’u zapdetmek üzere yola çıktı. Fakat yolların güçlüğü sebebiyle üç yüz kazmacı, üç yüz kütükçü, üç yüz kürekçi, üç yüz taşçı ve kaldırımcı nefer oluşturdu. Bunlar ormanları kestiler, taşları kırdılar, yolu açtılar. Bu suretle açılan yollardan geçerek Niksar’a kadar geldiler. Sonra Kelkit vadisini takip ederek Reşadiye bölgesinden geçip Koyulhisar’a vardılar. Koyulhisar’ı Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan’dan aldılar. Gümüşhane dağlarından aynı yöntemle yol açmak suretiyle geçtiler. Trabzon Kralı; bir taraftan deniz, diğer taraftan kara kuvvetlerimizi görünce teslim olmak zorunda kaldı. Trabzon Kralı kara askerlerimizin vahşi hayvanların bile geçemeyeceği dağlardan kendilerine yol açarak gelişine hayret etti.

O yüzyıllarda Doğu ile Batı arasında kara ulaşımının yapıldığı “Şark Yolu” diye adlandırılan yolun Reşadiye’den geçtiğine dair bilinen belgeler şunlardır :

1)Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Arşiv Cevdet Tasnifi Hariciye Numara 3264 tarih 22 Recep 1155 Temesük, Arşiv Ali Emir-i Tasnifi Ahkam Defteri, numara 140, sahife 3.

2)Sadrazam Talarlarından Fevzi, Gence’den İstanbul’a gelirken Tilemse(Yolkaya Köyü) ile Niksar arasında önüne yedi eşkıya çıkmış. Eşkıyalar bütün eşyaları ile beraber resmi evrakları da alıp gitmişler. Hemen Sivas Mütesellimine, Niksar ve Tilemse Kadılarına ferman yazılır. Ferman: “Bu eşkıyaları bulamazsanız hayatınız tehlikededir” demektedir. (4)

Bu yol üzerinde eskiden kalma büyük mezarlıklar halen mevcuttur. Baydarlı köyünden sonra Danişmend köyü civarında “ Bey Mezarlığı” adında bir mezarlık vardır. Bu mezarlık çok eski ve hayli büyük olup bu mezarların olduğu yerde büyük dik kayalar dikili durumdadır. Bu mezarlık eskiden beri terkedilmiş bir haldedir. Buraya hiçbir defin yapılmaz. Bu yörede adını tarihten alan “ Deveçayırı” vardır. Bu çayırlarda ordudaki nakliye işlerinde kullanılan develer beslenmiştir. Çayırlar halen aynı adı taşımaktadırlar.

Aynı zamanda Eymür Köyü arazisinden Koyulhisar’a giden kısa bir kır yolu da vardır. Bu yol üzerinde ve Erdemkırı civarında “Kırkgözler” denilen yerde de yine çok eski zamana ait bir mezarlık daha vardır. Bu mezarlık yöresinde hiçbir köy veya hiçbir köy harabesi yoktur. Aslında burası deniz seviyesinden 2000 metreye yakın yükseklikte olduğu için burada bir köy yerleşimi de olamaz. Her iki mezarlık da herhangi bir köye ait terkedilmiş bir mezarlık değildir. Mezarların durumuna göre İslam mezarlığı olduğu kesindir. Bu mezarlıklar, tahminen buralardan geçen büyük şark ordularının uzunca bir süre bu yörede kalarak, içlerinden vefat edenlerin defnedildiği mezarlar olduğu sanılmaktadır. Bey Mezarlığı adını taşıyan bu mezarlık Danişmend Köyü yöresindedir. Büyük olasılıkla Danişmend Köyü bu civarda kurulan Emir Mehmet Ordugahından ayrılan birkaç kişinin kurduğu bir köydür

Bazı tarihler Şark Seferlerinin Kelkit Vadisinden geçilerek yapıldığını yazmaktadır. Gerek Sultan Fatih’in Trabzon Seferi ve Otlukbeli Savaşı, Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail’le savaşı, gerekse IV. Murad’ın Revan Seferleri Kelkit Vadisi boyunca olmuştur.

Yavuz Sultan Selim'in 1514 tarihinde Şah İsmail ile Çaldıran ovasında yaptığı savaşta galip geldikten sonra geri dönüşte Kelkit vadisini takip ederek gitmiştir. Yani Reşadiye ilçesinin bulunduğu mevkiden geçerek Niksar’a döndüğü ve 6 Şevval 920 (1514) de bayram namazını burada kıldığı, “Tokat Tarihi Tac-üt Tevarih Hammer ve Selim Destan’ı” adlı eserlerden anlaşılmaktadır.

 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06