Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Resadiyenin ilce olusu
 

REŞADİYE’NİN İLÇE OLUŞU
Reşadiye adını taşıyan İskefsir’in eski bir tarihi vardır. Eski tarihlerde Şark-i Karahisar’ın Erzurum vilayetine bağlı olduğu görülür. İskefsir hakkındaki araştırmalarda “Erzurum Mihimme Defterleri” ile Şebinkarahisar hakkında yazılmış olan eski eserlere bakıldığında Şark-i Karahisar’ın daha sonra Erzurum'dan ayrılarak Sivas’a bağlanmıştır.

Önceleri Mesudiye(9) ilçesine bağlı olan İskefsir Nahiyesi 1906 (1322) yılında Sivas Valisi Reşit Paşa’nın emirleri doğrultusunda, Şark-i Karahisar Sancağı Mutasarrıfı Cevat Bey, yanında Mesudiye Kazası Kaymakamı Sırrı Bey, Taburağası Ahmet Bey, Mesudiyeli Ali Çavuşzade, İsmail Bey, Kızılcaviran Köyünden Celebzade Ethem Efendi (Atasoy), Hacı Osmanzade, Şükrü ve Kamil Efendiler, Yağsıyan Köyü’nden Müderris Salih Hoca, Feselek (Çamlıkaya) Köyünden Kösezade İsmail Efendi, Çengibağı (Gürpınar) Köyün’nden meşhur Şehremini Rıdvan Paşa’nın Ağası Hıdırzade Ahmet Ağa, Bozcalı Köyünden Hacı Abidinzade Abdullah Efendi ile civar köyler eşraf ve halkının katılımıyla Kelkit Irmağı’nın kuzey tarafında ilçe merkezinin kurulmasına karar verilmiştir.

 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06