Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Cografi yapi
 

COĞRAFİ ÖZELLİKLER

İklim 

 

       Yaklaşık 40° kuzey enlemleri üzerinde bulunan Reşadiye orta iklim kuşağı üzerindedir. Kendine özgü bir iklimi vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. En fazla yağış ilkbaharda görülür. en düşük yağış ise yaz aylarındadır. Hazıran, Temmuz ve ağustos aylarındaki ortalama yağış miktarı 100-150 mm civarındadır. Kış aylarında ilçe merkezi fazla kar tutmaz; bunda en büyük etken merkezin rakımıdır(450 m.). Yükseltinin arttığı yerlerde kışın şiddetinin de arttığı görülür. Örneğin Tozanlı ve İskefsir yöreleri yükseltileri nedeniyle daha fazla kar tutar.

    Aralık ve Ocak aylarında sınırlı da olsa doğudan esen ve halk arasında "Sarıyel" olarak adlandırılan rüzgar, soğuk ve sert eser. Yükseltinin 1000 metrenin üzerine çıktığı yerlerde ve yaylalarda yoğun nemli hava gözlenebilir.

Bitki örtüsü

 

    Orta Karadeniz Bölümünde denizden yaklaşık kuş uçuşu 80 km. içeride yer alan Reşadiye, orman bakımından Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. İlçenin yüzölçümünün yaklaşık %45'i orman ürtüsüyle kaplıdır. Reşadiye'nin ormanlarında Kızılçam, Sarıçam ve Kayın yoğunlukla görülmektedir.

Dağlar 

    İlçe Konale Fay Hattı üzerinde yer alır. Birinci derece deprem kuşağı üzerindedir. Bu faylar halen oturmasını tamamlamamıştır.

    İlçe merkezi, Darıderesi, Çakmak, Fardas deresi, Tavara Irmağı, Kışlaoğlu, Umurca, Karaağaç gibi yerleşim merkezleri Kelkit vadisi boyunca sıralanmışlardır. Buralar Reşadiye'nin yükseltisi en az olan yerleşim alanıdır.        Reşadiye'de yükseltinin en fazla olduğu yöre, Çamlıkaya sınırları içerisinde yer alan Erdem Baba Tepesi'dir(2183 m). Küçük Erdem tepesi (2113m) ve Çal Tepesi (2022 m)dir. İlçenin başlıca boğaz ve gedikleri şunlardır;

    Döğüş Gediği(Abdurrahmanlı -Esenköy arasında), Konak Boğazı (Demircili Köyü), Gedik Boğazı (Yolüstü-Taşlıca-Bereketli arasındadır).

Vadiler

    İlçenin içinden geçen en büyük vadisi Kelkit Vadisi'dir. ayrıca Tozanlı Çayı üzerinde bulunan dar bir vadi de bulunmaktadır. İki vadi boyunca sebze ve meyve üretimi yaygındır.

Ovalar

      İlçe yer şekilleri bakımından dağlık ve kırık bir arazi yapısına sahip olduğu için geniş alanlı ovalara rastlanmaz. En belirgin düz arazi Bereketli'den başlayarak, Taşlıca altı, Çakraz altı ve Hebüllü altından Keteniği köyüne kadar uzanan bölümde görülür. Ayrıca Yolüstü Kasabası Meydanlar Mevkii, Güvendik ve Bağdatlı köyü Yazı mevkii, İbrahimşeyh Köyünden başlayarak, Kavaklıdere, Hasanşeyh, Baydarlı ve demircili köyüne kadar olan alanda yükseltisi, ekime-dikime elverişli düzlükler görülür.

 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06