Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Resadiye tarihi
 

Reşadiye, kappadokia (kapadokya) arazisi içersinde yer alır. (Kapadokya: Anadolunun orta kesiminde Kızılırmak yayı içinde kalan bölgenin adıdır. Bugünkü Çorum, Yozgat, Sivas, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Amasya, Tokat, Kahramanmaraş illerini içine alır.) Eski Kapadokya arazisi elden ele geçmiş, değişik milletler bu arazide medeniyetler kurmuşlardır. Sırasıyla İraniler, Büyük İskender, Pontuslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Danişmendliler, Kadı Burhaneddin, Akkoyunlular bu bölgede hüküm sürmüşlerdir. Sonraları da bu arazi Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyetine geçmiştir. Reşadiye ilçesi daha ziyade Pontus Krallığı arazisinin sınırları içinde yer alır. Bu krallığın sınırları Kelkit Irmağının Karadenize doğru çizdiği yayın arasında bulunmaktaydı. Bu yayın İç Anadolu tarafı ise asıl Kapadokyadır. Pontus Krallığının sınırlarını Trabzon, Giresun, Ünye, Amasya, Zile ve Niksar oluşturmuştur. Pont veya Pontus vaktiyle İran Devletinin bir eyaletidir. Bu eyalette valilik soy takip etmektedir. Bunlardan İkinci Mihridat, Büyük İskender’le beraber tebasına karşı yürümüş ve M.Ö. 323’te Babil’de buralara sahip olan İskender, Tavaif-i Mülükünden Antigoni Pont’un istiklalini tanımaya mecbur olarak hükümdar ünvanını almıştı. Pontus Kralı VII. Mihridat Kapadokya’yı zapdettiği zaman Niksar’la beraber Reşadiye tarafları da Pontuslar’ın eline geçmiştir. Mihridat M.Ö. 63-88 tarihlerinde Romalılar'la yaptığı savaşlarda yenilerek bütün topraklarını kaybetmiş, sonra intihar edip, toprakları da Roma ve Pontus devletlerinin bir eyaleti haline gelmiştir. Roma İmparatorluğunun Şark ve Garp İmparatorluğuna ayrılması üzerine Trabzon Şark İmparatorluğu hissesine düşmüştü. 13. Miladi yılında, İstanbul'un Frenk Ehlisalibleri tarafından zaptedilmesi üzerine imparator Aleksis Komninos Trabzon'a firar ve iltica ederek orada bir Trabzon İmparatorluğu kurmuş ve bu imparatorluk 1204 'ten 1461'e kadar devam ederek yirmibir hükümdar gelmiştir. Son hükümdar Davit zamanında 1461 tarihinde Fatih tarafından fetholunmuştur.

 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06