Sık Kullanılanlara Ekle

   
  REŞADİYE WEB SAYFASI
  Resadiyenin tarihi yerleri
 

REŞADİYENİN TARİHİ YERLERİ
Eski adı İskefsir olan Reşadiye Kelkit vadisinin kuzeyinde kurulmuştur. Bu vadinin batı ucundaki Niksar ile doğu ucundaki Koyulhisar gibi önemli kalelerin arasında olması nedeniyle tarihi bir yerleşim merkezi olamamıştır.

Bugüne kadar ilçe ve köylerinde bilimsel anlamda bir kazı yapılmamıştır. Bu nedenle burada yaşamış uygarlıklara ait tarihi eserler rastlantı sonucu bulunmuştur. Bu eserler çoğunlukla Romalılara, Bizanslılar ve Türkler’e aittir. Bunlar sikke, çeşitli seramik eşyalar, yayla ve köylere yayılmış mezarlardır. Köylerde yer yer bozulmuş kale kalıntılarına rastlanır. Bu kalelerden özelliğini yitirmeden günümüze kadar kalanı yoktur. Tamamı yıkılmıştır. Çoğunluğunun temel harabeleri kalmıştır.

10. ve 11. yüzyıllarda Anadolu’nun Türkleşmesi sırasında, özellikle Türkmen göçebelerle Danişmendliler’e ait çok sayıda tarihi mezarlara rastlanır. Bu mezarlar ve tarihi kişiler Evliyalar ve Türbeler bölümünde ayrıntısıyla işlenmiştir.

Bunların bazılarını bulundukları yerlere göre şöyle sıralayabiliriz

Göllüköy, Çamlıkaya, Saraydüzü, Kalecik, Mengen Kalesi, Kaledüzü(Tarihi İskefsir kalesi). Kızlıcaören, Turaç köyü yaylasında Bizans dönemine ait olan ve sonraları Müslümanların da defnedildiği tarihi bir mezar alanı vardır. Ayrıca Yolüstü köyünde de çeşitli tümülüslere ve yeni kale adı verilen mevkide taş mezarlara rastlanır.

 
 

---SİTE SAHİBİ : İlhan ÇAKIR ---

toresu60@hotmail.com 

          tel                   : 0 346 311 75 19

          cep tel             : 0 537 388 58 06